Kamagra Tabletki na erekcję: #1 Najlepsze tabletki na ED i PE!

Zasady i Warunki

Zasady i Warunki

Witamy na ErectionPill

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego Erection Pills, znajdującego się pod adresem https://www.erectionpills.store.

Poprzez dostęp do tej strony zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z Erection Pills, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie zasady i warunki określone na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o Prywatności i Zastrzeżeń oraz wszystkich Umów: "Klient", "Ty" i "Twój" odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i stosującej się do warunków i zasad Spółki. "Firma", "Nas", "My", "Nasze" i "Nas", odnosi się do naszej Firmy. "Strona", "Strony" lub "My", odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu spełnienia potrzeb Klienta w odniesieniu do świadczenia usług określonych przez Firmę, zgodnie z i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa Holandii. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako wymienne i dlatego odnoszą się do tego samego.

Cookies

Korzystamy z plików cookie. Uzyskując dostęp do Erection Pills, zgodziłeś się na używanie plików cookie w zgodzie z Polityką Prywatności Erection Pills.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby pozwolić nam pobrać dane użytkownika dla każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonalność niektórych obszarów, aby ułatwić ludziom odwiedzającym naszą stronę internetową. Niektórzy z naszych partnerów afiliacyjnych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie stwierdzono inaczej, Erection Pills i/lub jego licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Erection Pills. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tego z Erection Pills dla własnego użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.

Nie wolno ci:

 • Ponownie opublikować materiał z Erection Pills
 • Sprzedaż, wynajem lub udzielanie sublicencji na materiały z Erection Pills
 • Reprodukowanie, powielanie lub kopiowanie materiałów z Erection Pills
 • Redystrybucja treści z Erection Pills

Części tej strony internetowej oferują użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii i informacji w pewnych obszarach strony internetowej. Erection Pills nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Erection Pills, jej agentów i / lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osób, które je zamieściły. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Erection Pills nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze lub za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek użycia i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

Erection Pills zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które mogą być uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszego Regulaminu.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że:

 • Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiada wszelkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych jakiejkolwiek strony trzeciej;
 • Komentarze nie zawierają żadnych oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej, zwyczajów lub prezentowania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.

Niniejszym udzielasz Erection Pills niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania Twoich komentarzy w jakiejkolwiek i wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą zamieszczać linki do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą zamieszczać linki do naszej strony internetowej w taki sam sposób, w jaki zamieszczają hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych firm; oraz
 • Akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zamieszczać hiperłączy do naszej strony internetowej.

Organizacje te mogą zamieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji o Witrynie, o ile takie łącze (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o link od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji dla konsumentów i/lub przedsiębiorstw;
 • witryny społecznościowe kropka.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorów katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy wyglądać niekorzystnie dla siebie lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma żadnych negatywnych zapisów z nami; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak Erection Pills; i (d) link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Te organizacje mogą linkować do naszej strony głównej tak długo, jak link: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkowaniem do naszej strony, musisz nas o tym poinformować wysyłając e-mail do Erection Pills. Proszę podać swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, informacje kontaktowe, jak również adres URL swojej strony, listę wszystkich adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą stroną internetową, oraz listę adresów URL na naszej stronie, do których chcesz się połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą zamieszczać hiperłącza do naszej strony w następujący sposób:

 • Poprzez użycie naszej nazwy firmowej; lub
 • Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, do którego prowadzi odnośnik; lub
 • Poprzez użycie innego opisu naszej strony internetowej, do której jest link, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie linkującego.

Żadne użycie logo Erection Pills lub innych elementów graficznych nie będzie dozwolone w przypadku braku umowy licencyjnej na znak towarowy.

iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnego zezwolenia, nie możesz tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które zmieniają w jakikolwiek sposób wizualną prezentację lub wygląd naszej strony internetowej.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści, które pojawiają się na Twojej stronie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się na Twojej Stronie. Na żadnej Stronie nie powinny pojawiać się linki, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie lub inne pogwałcenie praw osób trzecich.

Twoja Prywatność

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności

Zastrzeżenie Praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich lub poszczególnych linków do naszej strony internetowej. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej strony internetowej na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany tych warunków i zasad oraz polityki linkowania w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą stroną internetową, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad i warunków.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz na naszej stronie internetowej link, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas o tym w dowolnym momencie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiadamy na nie bezpośrednio.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki odnoszące się do naszej strony internetowej i korzystania z niej. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie:

 • ograniczyć lub wyłączyć naszą lub Państwa odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała;
 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Państwa odpowiedzialność za oszustwo lub podanie fałszywych informacji;
 • ograniczać jakiejkolwiek naszej lub Państwa odpowiedzialności w sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wyłączenie jakiejkolwiek naszej lub Państwa odpowiedzialności, która nie może być wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności zawarte w tym punkcie oraz w innych miejscach tego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego punktu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z tego wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, z czynu niedozwolonego oraz z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Polityka Prywatnosci

Polityka Prywatności na ErectionPills

Jednym z naszych priorytetów, na ErectionPills, pod adresem https://www.erectionpills.store, jest prywatność naszych gości. Niniejszy dokument Polityka Prywatności zawiera rodzaje informacji, które są zbierane i rejestrowane przez Erection Pills i jak je wykorzystujemy.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat naszej Polityki Prywatności, nie wahaj się z nami skontaktować.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszej działalności online i jest ważna dla odwiedzających naszą stronę internetową w odniesieniu do informacji, które udostępnili i/lub zgromadzili w Erection Pills. Polityka ta nie ma zastosowania do żadnych informacji zebranych offline lub za pośrednictwem kanałów innych niż ta strona internetowa. Nasza polityka prywatności została stworzona przy pomocy.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, niniejszym wyrażasz zgodę na naszą Politykę Prywatności i akceptujesz jej warunki.

Informacje, które gromadzimy

Dane osobowe, o których podanie użytkownik jest proszony, oraz powody, dla których jest on proszony o ich podanie, zostaną mu wyjaśnione w momencie, w którym zostanie poproszony o podanie danych osobowych.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami bezpośrednio, możemy otrzymać dodatkowe informacje na Państwa temat, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości i/lub załączników, które mogą Państwo do nas wysłać, oraz wszelkie inne informacje, które zdecydują się Państwo podać.

Podczas rejestracji Konta możemy poprosić o podanie danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail i numer telefonu.

Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku

Używamy informacji, które zbieramy na różne sposoby, w tym do:

 • Zapewnienia, obsługi i utrzymania naszej strony internetowej
 • Ulepszać, personalizować i rozszerzać naszą stronę internetową
 • Zrozumieć i analizować sposób korzystania z naszej strony internetowej
 • Opracowanie nowych produktów, usług, funkcji i funkcjonalności
 • Komunikować się z użytkownikiem, bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego z naszych partnerów, w tym w celu obsługi klienta, aby zapewnić użytkownikowi aktualizacje i inne informacje związane z webste, a także w celach marketingowych i promocyjnych
 • Wysyłać wiadomości e-mail
 • Znalezienie i zapobieganie oszustwom

Pliki dziennika

Erection Pills stosuje standardową procedurę używania plików dziennika. Pliki te rejestrują odwiedzających, gdy odwiedzają strony internetowe. Wszystkie firmy hostingowe to robią i jest to część analityki usług hostingowych. Informacje zbierane przez pliki dziennika zawierają adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, Internet Service Provider (ISP), datę i czas, odnoszące się / wychodzące strony i ewentualnie liczbę kliknięć. Nie są one powiązane z żadnymi informacjami, które można by zidentyfikować. Celem tych informacji jest analiza trendów, administrowanie stroną, śledzenie ruchu użytkowników na stronie oraz zbieranie informacji demograficznych.

Nasi Partnerzy Reklamowi 

Niektórzy z reklamodawców na naszej stronie mogą używać plików cookie i sygnalizatorów web beacon. Nasi partnerzy reklamowi są wymienieni poniżej. Każdy z naszych partnerów reklamowych ma swoją własną Politykę Prywatności dla swoich polityk dotyczących danych użytkownika. Dla łatwiejszego dostępu, mamy hiperłącze do ich polityki prywatności poniżej.

 • Google

https://policies.google.com/technologies/ads

Polityka Prywatnosci Partnerów

Możesz sprawdzić tę listę, aby znaleźć Politykę Prywatności dla każdego z partnerów reklamowych Erection Pills.

Zewnętrzne serwery reklamowe lub sieci reklamowe wykorzystują technologie takie jak pliki cookie, JavaScript lub sygnalizatory WWW, które są używane w ich odpowiednich reklamach i linkach, które pojawiają się na Erection Pills, które są wysyłane bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. Automatycznie otrzymują Twój adres IP, kiedy to się dzieje. Technologie te są wykorzystywane do pomiaru skuteczności ich kampanii reklamowych i / lub do personalizacji treści reklamowych, które widzisz na stronach internetowych, które odwiedzasz.

Należy pamiętać, że Erection Pills nie ma dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookie, które są używane przez reklamodawców zewnętrznych.

Polityki prywatności stron trzecich

Polityka Prywatności Erection Pills nie ma zastosowania do innych reklamodawców lub stron internetowych. Tak więc, radzimy, aby skonsultować się z odpowiednimi Politykami Prywatności tych serwerów reklamowych stron trzecich w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Może to obejmować ich praktyki i instrukcje dotyczące sposobu rezygnacji z pewnych opcji.

Możesz wybrać wyłączenie plików cookie poprzez indywidualne opcje przeglądarki. Bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach internetowych tych przeglądarek.

Prawa prywatności CCPA (Nie sprzedawaj moich danych osobowych)

 • Zgodnie z ustawą CCPA, oprócz innych praw, konsumenci w Kalifornii mają prawo do:
 • Żądania, aby przedsiębiorstwo, które gromadzi dane osobowe konsumenta, ujawniło kategorie i konkretne fragmenty danych osobowych, które przedsiębiorstwo zgromadziło na temat konsumentów.
 • Żądania, aby firma usunęła wszelkie dane osobowe dotyczące konsumenta, które firma zgromadziła.
 • Żądania, aby firma, która sprzedaje dane osobowe konsumenta, nie sprzedawała danych osobowych konsumenta.
 • Jeśli złożysz wniosek, mamy jeden miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

GDPR Prawa ochrony danych

Chcielibyśmy się upewnić, że są Państwo w pełni świadomi wszystkich swoich praw w zakresie ochrony danych. Każdy użytkownik ma prawo do następujących rzeczy:

 • Prawo do dostępu - Masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych. Za tę usługę możemy pobrać niewielką opłatę.
 • Prawo do sprostowania - Użytkownik ma prawo zażądać od nas skorygowania wszelkich informacji, które uważa za niedokładne.
 • Prawo do usunięcia danych - Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania - użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych, pod pewnymi warunkami.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - pod pewnymi warunkami mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych - Masz prawo zażądać, abyśmy przekazali zebrane przez Ciebie dane do innej organizacji lub bezpośrednio do Ciebie, pod pewnymi warunkami.

W przypadku złożenia wniosku, mamy jeden miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chciałbyś skorzystać z któregoś z tych praw, prosimy o kontakt.

Informacje dotyczących dzieci

Kolejną częścią naszego priorytetu jest zapewnienie ochrony dzieciom podczas korzystania z Internetu. Zachęcamy rodziców i opiekunów do obserwowania, uczestniczenia i/lub monitorowania i kierowania ich aktywnością online.

Erection Pills nie zbiera świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko dostarczyło tego rodzaju informacji na naszej stronie internetowej,

gorąco zachęcamy do skontaktowania się z nami natychmiast, a my dołożymy wszelkich starań, aby szybko usunąć takie informacje z naszych rejestrów.

pl_PLPolski